2019-04-11

Zmiany we władzach spółek Concordii w Polsce

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy spółek Concordia w Polsce powołały Beatę Balutę oraz Agnieszkę Lewandowską do Rad Nadzorczych spółek: WTUŻiR Concordia Capital SA i Concordia Polska TUW. Na pierwszym posiedzeniu w nowym składzie Rady Nadzorcze spółek Concordia powiększyły grona ich Zarządów o kolejne dwie osoby: Arkadiusza Wiśniewskiego, odpowiedzialnego za produkt i taryfę oraz Magdalenę Kurpiewską, która będzie zajmowała się HR.

 

 

2019-04-05

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu BODiE

Rada Nadzorcza BODIE sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Mielżyńskiego 20 działając na podstawie Regulaminu przeprowadzania konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu BODIE sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu BODIE sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

 

 

2019-03-21

Początek wiosny z Concordia – Grupa Generali

21 marca br. Concordia Ubezpieczenia, należąca do Grupy Generali, otwiera wiosenny sezon ubezpieczania upraw rolnych.

– Pierwszego dnia wiosny, rozpoczniemy sprzedaż ubezpieczeń upraw rolnych. W sezonie wiosennym rolnicy będą mogli kupić ochronę od pojedynczego ryzyka gradu lub pakiety od wielu ryzyk. W zależności od rodzaju roślin, możliwe będzie również ubezpieczenie upraw na wypadek wystąpienia przymrozków wiosennych, huraganu oraz deszczu nawalnego. W przypadku owoców i warzyw będziemy oferować ubezpieczenie od gradu, obejmującego szkody ilościowe i jakościowe – wyjaśnia Maciej Fedyna, p.o. Prezesa Zarządu Concordii – Grupa Generali.

 

 

2 3 4