2013-12-03

Przyjazna likwidacja szkód Concordii

Opublikowany w listopadzie br. raport na temat skarg skierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych, w okresie III kwartałów 2013 roku, dotyczący problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego, potwierdza solidność Concordii Ubezpieczenia w zakresie likwidacji szkód.

 

2013-12-02

Nowy szef Bancassurance w Concrodii Ubezpieczenia

Od listopada nowym szefem Biura Bancassurance Concordii Ubezpieczenia został Tomasz Kromolicki, dotychczasowy zastępca Dyrektora Biura. Z Concordią Ubezpieczenia związany od 2010 roku. Jak zapowiada jego strategia opierać się będzie na zacieśnieniu i podkreśleniu kluczowej roli sektora Banków Spółdzielczych. W planach ma także uproszczenie procesów związanych ze sprzedażą ubezpieczeń w bankach.

 

2013-11-28

Concordia Przyjazną Firmą Ubezpieczeniową 2013

Concordia Ubezpieczenia po raz kolejny znalazła się w prestiżowym gronie najlepszych firm ubezpieczeniowych w Polsce według Gazety Bankowej. Zajęła 1 miejsce w grupie ubezpieczeń komunikacyjnych, wyprzedzając Ergo Hestię i Allianz. W pozostałych ubezpieczeniach działu drugiego Concordia uplasowała się na 4 pozycji, a w dziale pierwszym – obejmującym ubezpieczenia na życie – miejsce 7.

 

2 3 4