Artykuł

Powrót

2010-07-01

Concordia nagrodziła pracę magisterską

        Na tegoroczny konkurs wpłynęło 56 prac obronionych w roku akademickim 2008/2009 w czterech kategoriach: doktorskie, magisterskie, licencjackie i podyplomowe. Z uwagi na fakt, iż na Konkurs została zgłoszona jedna praca podyplomowa, zgodnie z zapisami regulaminu postępowania konkursowego w tej kategorii nie prowadzono. Zgłoszono je ze wszystkich najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce.
       Jury, złożone z wybitnych przedstawicieli polskiej nauki, a także praktyki ubezpieczeń, oceniało prace w odrębnych kategoriach. Po raz pierwszy główną nagrodę w kategorii prac magisterskich ufundowała Grupa Concordia.

 

        Otrzymała ją mgr Marta Wiak za pracę pt. „Koncepcja mikroubezpieczeń w odniesieniu do polskich ubezpieczeń rolnych". Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Jerzy Handschke. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. 
        - Grupa Concordia wspiera edukację finansową – mówi Piotr Narloch, prezes zarządu grupy Concordia. – Dlatego właśnie postanowiliśmy docenić ludzi startujących w tym konkursie. Nagrodzona praca pani Marty Wiak została zauważona przede wszystkim dlatego, że to oryginalny temat i naprawdę dobrze napisana praca.
        Marta Wiak twierdzi, że ta nagroda jest dla niej wielkim wyróżnieniemi zaszczytem: - Szukając temtu pracy magisterskiej poszukiwałam czegoś nowego i tak trafiłam w internecie na mikroubezpieczenia. Zaczęłam o tym czytać, wgłębiać się w temat. Potem połączyłam je z mikro finansami i ubepiczeniami rolnymi, które od dawna mnie interesowały. Polisy dla uboższych to w Polsce nisza.