Wyniki finansowe

2018-04-10

Dobry 2017 rok Concordii Ubezpieczenia

Concordia Ubezpieczenia zakończyła 2017 rok rekordowym przypisem na poziomie 464,3 mln zł, odnotowując zysk netto w wysokości 40,8 mln zł. Z tytułu odszkodowań i świadczeń Klienci Concordii otrzymali łącznie 188,2 mln zł.


Concordia Polska TUW

Spółka majątkowa zakończyła 2017 r. przypisem na poziomie 402,9 mln zł i zyskiem netto w wysokości 35,4 mln zł. Składka przypisana brutto, w porównaniu do roku 2016, wzrosła o 10,6 proc., czyli o 38,6 mln zł. 

 

 

2017-04-21

Wyniki Grupy Concordia Ubezpieczenia za rok 2016

Wynik finansowy Grupy Concordia Ubezpieczenia w 2016 r. wyniósł łącznie +10,3 mln zł, przy sprzedaży w wysokości 424,3 mln zł. Jest to rezultat przekraczający założony plan i zgodny z przyjętą strategią.

WTUŻiR Concordia Capital SA
W roku 2016 Concordia Capital SA wygenerowała przypis na poziomie 60 mln zł, czyli o 3,7 proc. więcej względem roku 2015. Życiowa spółka Concordii zakończyła rok zyskiem wysokości +4,7 mln zł.

Dobre wyniki Concordia zawdzięcza przede wszystkim zwiększonej sprzedaży ubezpieczeń indywidualnych, zarówno terminowych – wzrost o 7,8 proc. względem 2015 r., jak i kapitałowych –wzrost o 18,6 proc. względem 2015 r.

 

2016-04-05

Wyniki finansowe za rok 2015

WTUŻiR Concordia Capital SA
W roku 2015 Concordia Capital odnotowała zysk netto rzędu 4,1 mln zł. Składka przypisana pozyskana przez Towarzystwo wyniosła 57,8 mln zł, czyli o 3% więcej niż w analogicznym okresie roku 2014. Wzrost ten Concordia zawdzięcza przede wszystkim zwiększonej sprzedaży ubezpieczeń indywidualnych. Początek 2015 r. to okres intensywnych prac związanych z dostosowaniem się do wytycznych KNF dotyczących dobrych praktyk w zakresie bancassurance, w konsekwencji których Concordia stworzyła indywidualny produkt życiowy. Zastąpił on dotychczasowe ubezpieczenie na życie kredytobiorców, którego sprzedaż w 2015 r. ukształtowała się na poziomie 23,6 mln zł.
 

2 3 4