Kontakt Concordia Ubezpieczenia

 

 
 
CONCORDIA UBEZPIECZENIA
GRUPA GENERALI
ul. S. Małachowskiego 10
61-129 Poznań
tel. (+48) 61 85 84 800
fax (+48) 61 85 84 801
   
 
Concordia Polska
Towarzystwo
Ubezpieczeń Wzajemnych

ul. S. Małachowskiego 10
61-129 Poznań
tel. (+48) 61 858 48 00
fax (+48) 61 858 48 01

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy
KRS nr 0000083521

NIP: 778-12-11-349
Kapitał zakładowy: 66.260.270,00 zł
Kapitał opłacony: 66.260.270,00 zł
 

 

 


 

 

Sugestie i zastrzeżenia związane z działalnością Concordia Ubezpieczenia - pobierz informacje.

 

 


 

INFOLINIA

61 85 84 800
Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.
Opłata za połączenie wg cennika operatora. 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego.

 
ADRES KORESPONDENCYJNY

 

Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
ul. S. Małachowskiego 10
61-129 Poznań

 
LIKWIDACJA SZKÓD

1. Zgłoszenie szkody telefonicznie lub mailowo – więcej informacji
2. Przebieg likwidacji szkody – 61 858 48 08

wew. 4 dla szkód majątkowych

 
ZNAJDŹ AGENTA

Znajdź Agenta ubezpieczeniowego w swojej okolicy - więcej informacji

 
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Krzysztof Wyderka 

e-mail: iod@concordiaubezpieczenia.pl

 
MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA REKLAMACJI

Jeśli masz zastrzeżenia dotyczące działalności Concordii Ubezpieczenia skontaktuj się z nami – więcej informacji

 
PLATFORMA ODR

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), istnieje możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.
Rozstrzyganie ww. sporów odbywa się za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod następującym adresem: webgate.ec.europa.eu
Adres poczty elektronicznej Concordia: biuro@concordiaubezpieczenia.pl

 

 

Jednostki terenowe

 
Białystok

ul. Warszawska 59

15-062 Białystok

bialystok@concordiaubezpieczenia.pl

 

 
Bydgoszcz

ul. Kraszewskiego 1
85-240 Bydgoszcz
bydgoszcz@concordiaubezpieczenia.pl

 
Gdańsk

ul. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk
gdansk@concordiaubezpieczenia.pl

 

 
Gorzów Wielkopolski

ul. Nadbrzeżna 17
66-400 Gorzów Wielkopolski
gorzow.wielkopolski@concordiaubezpieczenia.pl

 

 
Katowice

ul. Sobieskiego 18
40-082 Katowice
katowice@concordiaubezpieczenia.pl

 

 
Kraków

   ul. Mazowiecka 25/704

   30-019 Kraków
   krakow@concordiaubezpieczenia.pl
  

 
Lublin

ul. Szeligowskiego 6
20-883 Lublin
lublin@concordiaubezpieczenia.pl

 

 
Łódź

ul. Piotrkowska 89
90-423 Łódź
lodz@concordiaubezpieczenia.pl

 

 
Olsztyn

ul. Barczewskiego 1
10-061 Olsztyn
olsztyn@concordiaubezpieczenia.pl

 

 
Poznań

ul. S. Małachowskiego 10
61-129 Poznań
poznan@concordiaubezpieczenia.pl

 

 
Rzeszów

ul. Kolejowa 1
35-073 Rzeszów
rzeszow@concordiaubezpieczenia.pl

 

 
Szczecin

ul. Madalińskiego 8
70-101 Szczecin
szczecin@concordiaubezpieczenia.pl

 

 
Warszawa

ul. Postępu 18B
02-676 Warszawa
warszawa@concordiaubezpieczenia.pl

 

 
Wrocław

ul. Sycowska 46
51-319 Wrocław
wroclaw@concordiaubezpieczenia.pl