Kontakt Concordia Ubezpieczenia

 

 
CONCORDIA UBEZPIECZENIA
 
ul. S. Małachowskiego 10
61-129 Poznań
tel. (+48) 61 85 84 800
fax (+48) 61 85 84 801
Wielkopolskie Towarzystwo
Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych
Concordia Capital SA

ul. S. Małachowskiego 10
61-129 Poznań
tel. (+48) 61 858 48 00
fax (+48) 61 858 48 01

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy
KRS nr 0000020536

NIP: 778-13-84-334
Kapitał zakładowy: 27.000.000,00 zł
Kapitał opłacony: 27.000.000,00 zł
 

 
Concordia Polska
Towarzystwo
Ubezpieczeń Wzajemnych

ul. S. Małachowskiego 10
61-129 Poznań
tel. (+48) 61 858 48 00
fax (+48) 61 858 48 01

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy
KRS nr 0000083521

NIP: 778-12-11-349
Kapitał zakładowy: 66.260.270,00 zł
Kapitał opłacony: 66.260.270,00 zł
 

 

 


 

 

Sugestie i zastrzeżenia związane z działalnością Concordia Ubezpieczenia - pobierz informacje.

 

 


 

INFOLINIA

61 85 84 800
Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.
Opłata za połączenie wg cennika operatora. 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego.

 
ADRES KORESPONDENCYJNY

Wielkopolskie Towarzystwo Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych Concordia Capital SA
ul. S. Małachowskiego 10
61-129 Poznań

 

Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
ul. S. Małachowskiego 10
61-129 Poznań

 
LIKWIDACJA SZKÓD

1. Zgłoszenie szkody telefonicznie lub mailowo – więcej informacji
2. Przebieg likwidacji szkody – 61 858 48 08

  • wew. 4 dla szkód majątkowych,
  • wew. 5 dla szkód dot. ubezpieczeń na życie.
 
ZNAJDŹ AGENTA

Znajdź Agenta ubezpieczeniowego w swojej okolicy - więcej informacji

 
MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA REKLAMACJI

Jeśli masz zastrzeżenia dotyczące działalności Concordii Ubezpieczenia skontaktuj się z nami – więcej informacji

 
PLATFORMA ODR

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), istnieje możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.
Rozstrzyganie ww. sporów odbywa się za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod następującym adresem: webgate.ec.europa.eu
Adres poczty elektronicznej Concordia: biuro@concordiaubezpieczenia.pl

 

 

Oddziały

 
Oddział Białystok

ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4

lok 215, II piętro

15-111 Białystok

tel. 85 652 27 79

bialystok@concordiaubezpieczenia.pl

godziny otwarcia: 8:00-17:00

 
Oddział Bydgoszcz

ul. Unii Lubelskiej 4C
85-059 Bydgoszcz
tel. 52 321 68 48
fax 52 321 68 47
bydgoszcz@concordiaubezpieczenia.pl

godziny otwarcia: 8:00-17:00

 
Oddział Gdańsk

ul. Antoniego Abrahama 1a
80-307 Gdańsk
tel. 58 521 90 20
fax 58 521 90 22
gdansk@concordiaubezpieczenia.pl

godziny otwarcia: 8:00-17:00

   
Oddział Gorzów Wielkopolski

ul. Nadbrzeżna 17
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 95 722 72 44
gorzow.wielkopolski@concordiaubezpieczenia.pl

godziny otwarcia: 8:00-17:00

 
Oddział Katowice

ul. Sokolska 9
40-086 Katowice
tel. 32 793 71 08
fax 32 251 48 70
katowice@concordiaubezpieczenia.pl

godziny otwarcia: 8:00-17:00

 

     Oddział Kraków

   ul. Bociana 22 (II piętro)

   31-231 Kraków
   tel. 12 656 01 35
   tel. 12 656 32 20
   fax: 12 656 32 88
   krakow@concordiaubezpieczenia.pl

   godziny otwarcia: 8:00-16:00

 
Oddział Lublin

ul. Wojciechowska 7F
20-704 Lublin
tel. 81 446 54 84
fax 81 534 05 93
lublin@concordiaubezpieczenia.pl

godziny otwarcia: 8:00-17:00

   
Oddział Łódź

ul. Piotrkowska 89
90-423 Łódź
tel. 42 630 40 07
fax 42 630 75 57
lodz@concordiaubezpieczenia.pl

godziny otwarcia: 8:00-17:00

 
Oddział Olsztyn

ul. Piłsudskiego 32
10-578 Olsztyn
tel. 89 521 86 87
fax 89 523 72 94
olsztyn@concordiaubezpieczenia.pl

godziny otwarcia: 8:00-17:00

 
Oddział Poznań

ul. S. Małachowskiego 10
61-129 Poznań
tel. 61 858 48 21
fax 61 858 48 04
poznan@concordiaubezpieczenia.pl

godziny otwarcia: 8:00-17:00

 
Oddział Rzeszów

ul. Kolejowa 1
35-073 Rzeszów
tel. 17 850 30 52
fax 17 850 30 53
rzeszow@concordiaubezpieczenia.pl

godziny otwarcia: 8:00-17:00

 
Oddział Szczecin

ul. Madalińskiego 8
70-101 Szczecin
tel. 91 484 86 76
fax 91 484 86 76
szczecin@concordiaubezpieczenia.pl

godziny otwarcia: 8:00-17:00

 
Oddział Warszawa

ul. Postępu 18B
02-676 Warszawa
tel. 22 842 71 41
fax 22 842 71 41
warszawa@concordiaubezpieczenia.pl

godziny otwarcia: 8:00-17:00

 
Oddział Wrocław

ul. Sycowska 46
51-319 Wrocław
tel. 71 359 07 04
tel. 71 359 01 14
fax 71 359 56 04
wroclaw@concordiaubezpieczenia.pl

godziny otwarcia: 8:00-17:00