Kodeks etyki

 

"Kodeks Etyki Concordii" powstał jako odzwierciedlenie wartości, którymi kierujemy się od początku naszej działalności.

 

Moi Drodzy,


partnerstwo i współpraca, zaufanie, otwartość, odpowiedzialność i innowacyjność to wyróżniki Concordii. W pełni się z nimi identyfikuję, uznając że doskonale oddają charakter naszej Organizacji.


Każdy z nas kieruje się w życiu systemem wartości, zaszczepionym w rodzinnym domu. Chciałbym, aby zbiór zasad postępowania zawartych w niniejszym „Kodeksie Etyki Concordii” stał się dla nas wszystkich drogowskazem, czyli kierunkiem wytyczającym codzienność. Był również przydatnym narzędziem do etycznego pokonywania napotkanych trudności i podejmowania kolejnych wyzwań.


Jestem głęboko przekonany, że tak właśnie będzie! Zagwarantuje nam to prowadzenie biznesu, w oparciu o jednolite wartości i zasady, które są zgodne z prawem oraz misją, wizją i tradycją Concordii.


Jacek Smolarek
Prezes Zarządu Concordii Ubezpieczenia

 

Zobacz "Kodeks Etyki Concordii"