Udziałowcy i kapitał

 

 Udziałowcy

Struktura kapitału zakładowego

Concordia Polska TUW

Struktura kapitału akcyjnego

Concordia Capital SA

Concordia Versicherungen Holding AG   90,13%  96,3%
Vereinigte Hagelversicherung VvaG    8,64%  -
SGB Bank SA  0,76%  3,7%
pozostałe osoby prawne i fizyczne  0,47% -
     

 
 

Concordia Versicherungen Holding AG

Główny udziałowiec to Concordia Versicherungen Holding Aktiengesellschaft działająca na niemieckim rynku ubezpieczeń od prawie 150 lat. W skład Holdingu wchodzą firmy prowadzące działalność w zakresie reasekuracji, ubezpieczeń na życie, zdrowotnych i majątkowych oraz ubezpieczeń ochrony prawnej.

 

 

Vereinigte Hagelversicherung VvaG

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, działające na niemieckim rynku ubezpieczeń od 1869 roku. Lider ubezpieczeń upraw w Niemczech kontroluje ponad 60% rynku ubezpieczeń upraw od gradobicia. Działalność prowadzi w Niemczech, Francji, Polsce i Włoszech.

 

 

SGB Bank SA

SGB Bank to inicjator powstania Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "Wielkopolska" (obecnie Concordia Polska TUW). Prowadzi działania na rzecz i w interesie zrzeszonych Banków spółdzielczych, inicjując różne formy współpracy. SGB Bank SA. jest prężnie rozwijającą się na polskim rynku marką.