Udziałowcy i kapitał

 

 Udziałowcy

Struktura kapitału zakładowego

Concordia Polska TUW

Struktura kapitału akcyjnego

Concordia Capital SA

Generali CEE Holding B.V.  99,76% -
Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  - 100%
pozostałe osoby prawne i fizyczne  0,24% -
     

 
 

Grupa Generali  

Grupa Generali jest niezależną, włoską Grupą, o silnej pozycji międzynarodowej. Założona w 1831 roku, Grupa Generali działa w 50 krajach, zatrudnia niemal 71 000 pracowników na świecie i obsługuje 57 milionów klientów. W 2017 roku przypis składki Grupy przekroczył 68 miliardów euro. W Polsce Generali działa od 1998 roku i zatrudnia lokalnie 1300 pracowników. Oferuje ubezpieczenia majątkowe i osobowe klientom indywidualnym oraz korporacyjnym, a także ubezpieczenia na życie, prowadzi także działalność w segmencie funduszy emerytalnych. Generali zajmuje 7 pozycję na rynku polskim ze składką przypisaną brutto 550 mln euro w 2017 r.