Zarząd Concordia Polska TUW

 
Jacek Smolarek - Prezes Zarządu

 

Absolwent Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Studiował również na Uniwersytecie im. J. Gutenberga w Moguncji (Program stypendialny TEMPUS), Uniwersytecie Warszawskim (Zarządzanie) oraz Politechnice Warszawskiej (Rzeczoznawstwo Majątkowe). Posiada tytuł doktora nauk humanistycznych.

Swoją karierę zawodową rozpoczynał w 1991 r. w jednej z pierwszych na rynku polskim wywiadowni gospodarczych Creditreform Polska Sp. z o.o. Od 1994 r. do 1996 r. pracował na stanowiskach kierowniczych w firmie Siemens Sp. z o.o. rozwijając sieć sprzedaży oraz wdrażając projekty telekomunikacyjne. W 1996 r. związał się z ESSO Polska Spółka z o.o., w której jako Project Manager i Kierownik Biura Regionalnego w Warszawie zarządzał procesem inwestycyjnym w sektorze paliwowym. Następnie, od 2000 r. związany z Grupą Generali Polska. Początkowo, jako Dyrektor Departamentu Logistyki, a od 2004 r. dodatkowo jako Dyrektor Departamentu Personalnego. Z początkiem 2005 r. powołany na Członka Zarządu Generali Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA, a od października 2013 r. na stanowisko – Prezesa Zarządu Generali PTE SA. Jako Prezes Zarządu był odpowiedzialny za departamenty: Personalny, Logistyki, IT, Obsługi Sił Sprzedaży, Prawny oraz Audytu Wewnętrznego. Z Concordią związany od kwietnia 2015 r.

 


 

 

Paweł Zawisza - Członek Zarządu

 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu na kierunkach: Prawo oraz Zarządzanie i Marketing. Przez 7 lat Wiceprezes Zarządu BZ WBK-Aviva Towarzystw Ubezpieczeń – spółek joint-venture Banku Zachodniego WBK i Grupy Aviva. W latach 2004–2008 tworzył i rozwijał obszar bancassurance grupy Banku Zachodniego WBK, który stał się jedną z najbardziej dynamicznych i znaczących linii biznesowych w banku. Wcześniej, przez 4 lata, zarządzał Brytyjsko-Polskim Towarzystwem Finansowym BZWBK-CU, odpowiadając za działalność operacyjną i sprzedażową spółki. W banku był zaangażowany w wiele projektów, m.in. w tworzenie firm asset management i funduszy inwestycyjnych Arka, a także w projekt powołania wspólnie z Avivą funduszy emerytalnych, za których dystrybucję odpowiadał w banku w 1999 roku. Z Concordią Ubezpieczenia związany od października 2016 r.

 

Grzegorz Kukla - Członek Zarządu

 

Absolwent Politechniki Wrocławskiej (kierunek Matematyka na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki – PPT). Doświadczenie zawodowe w ostatnich latach zdobywał w spółkach Grupy Europa (TU Europa SA i TU na Życie Europa SA), pełniąc tam funkcję Głównego Aktuariusza oraz Dyrektora Departamentu Aktuarialnego.

Z Concordią związany od stycznia 2016 r., gdzie odpowiada za Biura Ubezpieczeń Majątkowych, Komunikacyjnych, Osobowych, a także za Biura Aktuarialne, Finansowo-Księgowe, Reasekuracji, Windykacji, Oceny Ryzyka, Kontrolingu, Zarządzania Ryzykiem.

 

 

 

 

 

 

Michael Lösche – Członek Zarządu

 

 

Do Zarządu Concordii Ubezpieczenia Michael Lösche powołany został w 2012 roku. Będąc ekspertem w zakresie ubezpieczenia upraw koncentruje się na wzmocnieniu pozycji Concordii jako jednego z czołowych polskich ubezpieczycieli rolnych.

Od roku 1999 pracował dla Vereinigte Hagel, największego w Europie ubezpieczyciela upraw, m.in. na stanowisku dyrektora działu techniki ubezpieczeniowej. Swoją tamtejszą działalność kontynuuje jako pełnomocnik generalny towarzystwa, kierując ponadto zespołem ds. szkód. Jest również odpowiedzialny za obszar rozwoju produktu oraz kwestie związane z likwidacją szkód w Niemczech i Europie.

W roku 2000 Michael Lösche został zaprzysiężony na rzeczoznawcę ds. utraty produkcji rolnej i ogrodniczej. Niedawno powołany został na członka komitetu eksperckiego organizacji AIAG – gremium eksperckiego Międzynarodowego Stowarzyszenia Ubezpieczycieli Produkcji Rolnej. Jego zaangażowanie w pracę na rzecz AIAG-u obejmuje obszary tematyczne związane z uprawą roślin oraz współdziałanie w grupie roboczej zajmującej się tematyką ubezpieczenia zwierząt.

 

 

Rada Nadzorcza

 

 Rada Nadzorcza Concordia Polska TUW
 
 
Członek Rady Nadzorczej

​Jarosław Dąbrowski
​Wolfgang Glaubitz
​Johannes Grale
​dr Rainer Langner
​Henning Mettler
​Walter Sailer
​Lothar See
​Jürgen Seja
Robert Tórz​