Zarząd Concordia Polska TUW

 

 Maciej Fedyna - Prezes Zarządu Concordia Polska TUW

 

Maciej Fedyna - Członek Zarządu spółek Generali Polska, odpowiedzialny za finanse, zakupy i logistykę. Z Grupą Generali Polska związany od marca 2011 roku. Wcześniej, przez 7 lat pracował w Grupie PZU, gdzie pełnił m.in. funkcję Dyrektora ds. Polityki Rachunkowości. Karierę zawodową rozpoczynał w Dziale Audytu i Doradztwa Gospodarczego w Arthur Andersen i Ernst & Young Audit Sp. z o.o.
W trakcie kariery zawodowej był Członkiem Komisji Ekonomiczno-Finansowej oraz Członkiem grupy roboczej ds. Rachunkowości i Sprawozdawczości Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz Delegatem Polskiej Izby Ubezpieczeń do podkomisji rachunkowości CEA (Europejskiego Komitetu Ubezpieczeń), reprezentując polski rynek ubezpieczeń w pracach nad rozwojem Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej dla zakładów ubezpieczeń.
Jest absolwentem kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, studiował także na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Wileńskiego i Johaness Gutenberg Universitaet w Mainz. 

 
Jakub Jacewicz - Członek Zarządu

 

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Podyplomowych Studiów z zakresu zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ekspert w obszarze szkód osobowych ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności cywilnej. Doświadczony zarówno w likwidacji szkód jak również w zarządzaniu organizacją i projektami. Przeszedł niemal wszystkie szczeble kariery w likwidacji szkód począwszy od rzeczoznawcy, likwidatora, koordynatora, managera zespołu, dyrektora centrum likwidacji, zastępcy dyrektora Departamentu Likwidacji Szkód. Przez ponad 10 lat związany z Grupą Generali, w której odpowiadał min za nadzór nad procesami sądowymi likwidacją szkód osobowych z ubezpieczeń OC, NNW, Travel, Assistance, obsługą roszczeń z grupowych oraz indywidualnych ubezpieczeń na życie. Swoja karierę zawodową rozwijał również w PZU najpierw jako Dyrektor ds. Likwidacji Szkód, a następnie Dyrektor Regionalnego Centrum Likwidacji Szkód. W tym czasie z ramienia PZU był członkiem Rady Nadzorczej Centrum Medycznego Gamma. Autor projektów dotyczących zarówno obszarów merytorycznej likwidacji szkód jak również organizacji likwidacji szkód. Od kilku lat aktywnie uczestniczący w pracach Polskiej Izby Ubezpieczeń, aktualnie jako członek Komisji ds. Likwidacji Szkód. Od 2016 roku członek Zarządu spółek Generali Polska odpowiedzialny za likwidację szkód.

 

Grzegorz Kukla - Członek Zarządu

 

Absolwent Politechniki Wrocławskiej (kierunek Matematyka na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki – PPT). Doświadczenie zawodowe w ostatnich latach zdobywał w spółkach Grupy Europa (TU Europa SA i TU na Życie Europa SA), pełniąc tam funkcję Głównego Aktuariusza oraz Dyrektora Departamentu Aktuarialnego.

Z Concordią związany od stycznia 2016 r., gdzie odpowiada za Biura Ubezpieczeń Majątkowych, Komunikacyjnych, Osobowych, a także za Biura Aktuarialne, Finansowo-Księgowe, Reasekuracji, Windykacji, Oceny Ryzyka, Kontrolingu, Zarządzania Ryzykiem.

 

  

 

 

Magdalena Kurpiewska - Członek Zarządu

 

Magdalena Kurpiewska od 2017 roku w Generali odpowiada za obszar szkoleń i rozwoju pracowników. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze HR.

Związana była m. in. z Makro Cash and Carry, Polską Agencją Prasową czy Bankiem Pekao SA.

Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją Andragogika. Ukończyła również specjalizację w zakresie Negocjacji, Mediacji i Facylitacji w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych.

 

 

 

 

 

Arkadiusz Wiśniewski – Członek Zarządu

 

Arkadiusz Wiśniewski jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki.

Karierę zawodową rozpoczynał w Generali, gdzie w latach 1999 - 2003 pracował w Departamencie Aktuariatu. W kolejnych latach pełnił funkcję głównego aktuariusza w spółkach Grupy Uniqa oraz Inter Polska. Powrócił do Generali, gdzie nieprzerwanie pracuje od 13 lat, a obecnie pełni funkcję członka Zarządu odpowiedzialnego za produkt i taryfę, zarówno w spółce majątkowej, jak i życiowej.

Posiada licencję aktuariusza (nr 69).

 

 

 

  

 

Rada Nadzorcza

 

 Rada Nadzorcza Concordia Polska TUW  
Przewodniczący Rady Nadzorczej Andrea Simoncelli
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Krystyna Matysiak

Członek Rady Nadzorczej

Robert Tórz

Piotr Bułka

Beata Baluta

Agnieszka Lewandowska

Michael Lösche 

Rafał Tokarz

Włodzimierz Komorowski