Zarząd WTUŻiR Concordia Capital SA

 
Jacek Smolarek - Prezes Zarządu

 

Absolwent Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Studiował również na Uniwersytecie im. J. Gutenberga w Moguncji (Program stypendialny TEMPUS), Uniwersytecie Warszawskim (Zarządzanie) oraz Politechnice Warszawskiej (Rzeczoznawstwo Majątkowe). Posiada tytuł doktora nauk humanistycznych.

Swoją karierę zawodową rozpoczynał w 1991 r. w jednej z pierwszych na rynku polskim wywiadowni gospodarczych Creditreform Polska Sp. z o.o. Od 1994 r. do 1996 r. pracował na stanowiskach kierowniczych w firmie Siemens Sp. z o.o. rozwijając sieć sprzedaży oraz wdrażając projekty telekomunikacyjne. W 1996 r. związał się z ESSO Polska Spółka z o.o., w której jako Project Manager i Kierownik Biura Regionalnego w Warszawie zarządzał procesem inwestycyjnym w sektorze paliwowym. Następnie, od 2000 r. związany z Grupą Generali Polska. Początkowo, jako Dyrektor Departamentu Logistyki, a od 2004 r. dodatkowo jako Dyrektor Departamentu Personalnego. Z początkiem 2005 r. powołany na Członka Zarządu Generali Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA, a od października 2013 r. na stanowisko – Prezesa Zarządu Generali PTE SA. Jako Prezes Zarządu był odpowiedzialny za departamenty: Personalny, Logistyki, IT, Obsługi Sił Sprzedaży, Prawny oraz Audytu Wewnętrznego. Z Concordią związany od kwietnia 2015 r.

 

 

 

Paweł Zawisza - Członek Zarządu

 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu na kierunkach: Prawo oraz Zarządzanie i Marketing. Przez 7 lat Wiceprezes Zarządu BZ WBK-Aviva Towarzystw Ubezpieczeń – spółek joint-venture Banku Zachodniego WBK i Grupy Aviva. W latach 2004–2008 tworzył i rozwijał obszar bancassurance grupy Banku Zachodniego WBK, który stał się jedną z najbardziej dynamicznych i znaczących linii biznesowych w banku. Wcześniej, przez 4 lata, zarządzał Brytyjsko-Polskim Towarzystwem Finansowym BZWBK-CU, odpowiadając za działalność operacyjną i sprzedażową spółki. W banku był zaangażowany w wiele projektów, m.in. w tworzenie firm asset management i funduszy inwestycyjnych Arka, a także w projekt powołania wspólnie z Avivą funduszy emerytalnych, za których dystrybucję odpowiadał w banku w 1999 roku. Z Concordią Ubezpieczenia związany od października 2016 r.

 

 

 

Grzegorz Kukla - Członek Zarządu

  

Absolwent Politechniki Wrocławskiej (kierunek Matematyka na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki – PPT). Doświadczenie zawodowe w ostatnich latach zdobywał w spółkach Grupy Europa (TU Europa SA i TU na Życie Europa SA), pełniąc tam funkcję Głównego Aktuariusza oraz Dyrektora Departamentu Aktuarialnego.

Z Concordią związany od stycznia 2016 r., gdzie odpowiada za Biura Ubezpieczeń Majątkowych, Komunikacyjnych, Odpowiedzialności Cywilnej i Ochrony Prawnej oraz Osobowych, a także za Biura Aktuarialne, Reasekuracji i Finansowo-Księgowe.


 

 

 

 

 

 

Rada Nadzorcza

 

 Rada Nadzorcza WTUŻiR Concordia Capital SA  
Przewodniczący Rady Nadzorczej Henning Mettler
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Alicja Huczyńska
Sekretarz Rady Nadzorczej
Johannes Grale
Członek Rady Nadzorczej

Walter Sailer

Lothar See