Partnerzy biznesowi

 

 

SGB-Bank SA

SGB-Bank SA to Bank zrzeszający dla grupy Banków spółdzielczych, Spółdzielczej Grupy Bankowej. Jego historia sięga roku 1990, kiedy decyzją Banków spółdzielczych (z Wielkopolski i południowo-zachodnich terenów naszego kraju) powołany został do życia Wielkopolski Bank Gospodarczy. Głównymi akcjonariuszami GBW S.A. były Banki Spółdzielcze zrzeszone w Spółdzielczej Grupie Bankowej.

Bank BPS SA

Grupa Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. to największe zrzeszenie Banków Spółdzielczych w Polsce. Tworzą je 363 Banki Spółdzielcze, to jest 64% wszystkich Banków Spółdzielczych działających w kraju. Banki Spółdzielcze Grupy BPS obsługują łącznie 6 milionów klientów, posiadają prawie 3 tys. placówek i blisko 4 tys. bankomatów, co daje Grupie pozycję czołowej instytucji finansowej w Polsce. Banki Spółdzielcze obsługują klientów indywidualnych, mają też bliskie relacje z mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

Bank BGŻ BNP Paribas jest bankiem uniwersalnym, liderem bankowości dla sektora rolno-spożywczego w Polsce. Kieruje swoje usługi również do przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego. Specjalizuje się w finansowaniu rolnictwa, gospodarki żywnościowej oraz infrastruktury regionalnej. Od maja 2015 roku akcje Banku BGŻ BNP Paribas notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Bank BGŻ BNP Paribas S.A. jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas.

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych jest izbą gospodarczą zrzeszającą na zasadach dobrowolności Banki spółdzielcze, Banki zrzeszające i związki rewizyjne Banków spółdzielczych oraz działające na podstawie prawa polskiego podmioty pracujące lub współpracujące na rzecz tych podmiotów. W okresie 20 lat swojej działalności Związek wypracował sobie opinię silnego oraz potrzebnego partnera i reprezentanta tych podmiotów.

EFL Finance S.A.

EFL Finance powstało w 2009 roku. Nasz główny profil działalności to agencja ubezpieczeniowa świadcząca usługi dla Europejskiego Funduszu Leasingowego. Zapewniamy Klientom EFL pełną ochroną ubezpieczeniową przedmiotów leasingu. Współpracujemy z wieloma zakładami ubezpieczeniowymi.

Bayer

Bayer jest światowej klasy innowacyjną spółką o ponad 150-letniej historii, działającą przede wszystkim w dziedzinie opieki zdrowotnej i rolnictwa. Jej innowacyjne produkty pozwalają odpowiadać na najbardziej palące wyzwania, jakie stawiają dzisiejsze czasy. Rosnąca populacja i starzejące się społeczeństwo potrzebuje jeszcze lepszej opieki medycznej i odpowiednich dostaw żywności. Bayer poprawia jakość życia ludzi poprzez zapobieganie, łagodzenie i leczenie chorób, pomaga także zapewnić bezpieczne, wysokiej jakości produkty spożywcze, pasze oraz surowce roślinne.

Credit Agricole

Bank Credit Agricole oferuje klientom indywidualnym, małym i średnim firmom, rolnikom, a także korporacjom kompleksową ofertę produktów i usług bankowych. Należy on także do liderów rynku kredytów konsumenckich. Jego kredyty ratalne, sprzedawane pod marką CA Raty, dostępne są w ponad 12 tysiącach punktów sprzedaży w całej Polsce.