Biznes Cesja

Biznes Cesja to ubezpieczenie majątkowe wykorzystywane głównie pod zabezpieczenie tej części majątku przedsiębiorstwa, która została nabyta lub jest współfinansowana z kredytu. Banki często wymagają w takiej sytuacji dodatkowego zabezpieczenia w postaci umowy ubezpieczenia, a ta z kolei daje szansę na rozszerzenie ochrony majątku firmy. Ubezpieczenie obejmuje szereg dodatkowych ryzyk spotykanych w danej działalności gospodarczej, dzięki czemu można dopasować je do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy.
 

 

Do kogo skierowane jest ubezpieczenie?

Ubezpieczenie przede wszystkim przeznaczone jest dla Klienta banku, który oczekuje zabezpieczenia tej części majątku swojej firmy, który jest przedmiotem kredytu. Ponadto ubezpieczenie skierowane do osób (fizycznych lub prawnych) prowadzących działalność gospodarczą, które poszukują pełnego ubezpieczenia całości lub części mienia swojej firmy. Biznes Cesja wykorzystywana jest również jako zabezpieczenie konkretnego i cennego środka trwałego wymagającego ochrony w najszerszym możliwym zakresie.

 

 

Korzyści dla Ciebie

 

  • Łatwe zabezpieczenie kredytu połączone z ubezpieczeniem najważniejszych składników mienia.
  • Możliwość rozszerzenia ochrony o liczne klauzule dodatkowe według preferencji Klienta.
  • Ochrona ubezpieczeniowa dostosowana do różnego typu prowadzonej działalności gospodarczej.
  • Profesjonalny zespół zajmie się Twoją umową podczas jej obowiązywania – szybko wprowadzi konieczne zmiany, zamieści informację o cesji, wyjaśni wątpliwości oraz pomoże w zgłoszeniu i likwidacji szkody.

 

 

 

Co zabezpiecza umowa ubezpieczenia?

 

Biznes Cesja obejmuje następujące ubezpieczenia:

od ognia i innych zdarzeń losowych

od kradzieży z włamaniem, rabunku oraz dewastacji

odpowiedzialność cywilna (OC) związana z posiadaniem nieruchomości

 

 

Dobre rady

 

  • Zabezpiecz kompleksowo wykorzystywane w działalności ubezpieczeniowej mienie, przenosząc część ryzyka prowadzenia działalności na ubezpieczyciela.

  • Ubezpieczając wartościową maszynę, urządzenie czy inny środek trwały, rozszerz ochronę ubezpieczeniową o ryzyko awarii.

  • W każdej działalności gospodarczej wykorzystywany jest sprzęt komputerowy. Nie ubezpieczaj tylko mienia zakupionego pod kredyt – rozszerz ochronę o sprzęt elektroniczny.

  • Rozszerz ochronę o ryzyko przepięcia.

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Pobierz OWU Zawsze uważnie czytaj Ogólne Warunki Ubezpieczenia i upewnij się, że rozumiesz wszystkie zapisy w nich zawarte. Stanowią one podstawę prawną każdej umowy ubezpieczenia.

 

Szukaj Eksperta ubezpieczeniowego

Szukaj AgentaChcesz kupić polisę lub skontaktować się z naszym Ekspertem ubezpieczeniowym, który przybliży Tobie szczegóły oferty? Skorzystaj z naszej wyszukiwarki i znajdź Eksperta ubezpieczeniowego w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania.