NNW Członka i Klienta Banku

NNW Członków i Klientów Banku to ubezpieczenie chroniące Ciebie i Twoich bliskich na całym świecie 24 h na dobę, od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wybierając NNW Członków i Klientów Banku jesteś przygotowany na ewentualne skutki nieszczęśliwych wypadków, których nie jesteś w stanie przewidzieć.

 

Do kogo skierowane jest ubezpieczenie?

Ubezpieczenie skierowane jest do każdego, kto nie ukończył 70 roku życia i jest narażony na wypadki, czy to z racji wykonywanego zawodu (np. rolnicy), czy też z racji prowadzonego trybu życia. Szczególnie polecane osobom, które za względu na swój stan zdrowia nie mogą przystąpić do ubezpieczenia na życie.

 

 

Korzyści dla Ciebie

 

  • Atrakcyjna składka.
  • Przejrzysty system uznawania trwałego uszczerbku na zdrowiu – na podstawie tabeli zamieszczonej w Załączniku do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.
  • Możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia w Twoim Banku.
  • Wypłacone świadczenie będzie dla Ubezpieczonego wsparciem finansowym w nieszczęściu, jakie go dotknęło.
 
 

 

 

Co zabezpiecza umowa ubezpieczenia?

 

NNW Członków i Klientów Banku obejmuje następujące zdarzenia:

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

 

 

Dobre rady

 

  • Zapoznaj się z wyłączeniami ochrony, które są zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz w zapisach dodatkowych do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

  • Zabezpiecz siebie oraz całą swoją rodzinę przed konsekwencjami nieszczęśliwych wypadków.

  • Pamiętaj o aktualizacji swoich danych osobowych (pobierz Formularz zmiany danych).

  • Pobierz kartę, która ratuje życie. Dowiedz się więcej o karcie ICE.

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Pobierz OWU Zawsze uważnie czytaj Ogólne Warunki Ubezpieczenia i upewnij się, że rozumiesz wszystkie zapisy w nich zawarte. Stanowią one podstawę prawną każdej umowy ubezpieczenia.

 

Szukaj Eksperta ubezpieczeniowego

Szukaj AgentaChcesz kupić polisę lub skontaktować się z naszym Ekspertem ubezpieczeniowym, który przybliży Tobie szczegóły oferty? Skorzystaj z naszej wyszukiwarki i znajdź Eksperta ubezpieczeniowego w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania.

 

Zamieszczone informacje mają charakter reklamowy.

Data aktualizacji strony: 07.02.2019 r.