Życie Plus Klienta Banku

Życie Plus Klienta Banku to ubezpieczenie na życie promujące profilaktykę zdrowotną, czyli przeprowadzanie regularnych badań. Concordia doceniając taką postawę wypłaci Ci wyższe świadczenia w przypadku wystąpienia chorób. Zakres ubezpieczenia, proponowany do tej pory w ofercie ubezpieczeń pracowniczych, teraz dostępny jest także dla Ciebie.

 

 

Do kogo skierowane jest ubezpieczenie?

Ubezpieczenie skierowane jest do każdego Klienta Banku między 16 a 60 rokiem życia.

 

 

Korzyści dla Ciebie

 

 • Świadczenia do 50% wyższe dla wybranych zdarzeń – np. przy przestrzeganiu profilaktyki zdrowotnej lub jeśli śmierć osoby ubezpieczonej nastąpiła w środkach komunikacji publicznej (np. tramwaj, pociąg).
 • Wybór spośród 3 wariantów ubezpieczenia, według Twoich potrzeb ubezpieczeniowych.
 • Zakres oferty jak w ubezpieczeniu grupowym, dostępnym do tej pory tylko w zakładach pracy.
 • Oferta dostępna dla każdego, również dla osób wykonujących wolny zawód czy bezrobotnych.
 • Sam wybierasz częstotliwość opłacania składek (miesięczna, kwartalna, półroczna, roczna) i datę płatności raty.
 • Składka już od 1,23 zł dziennie – wysokość składki niezależna od wieku osoby ubezpieczonej.
 • Ochrona możliwa już od następnego dnia po podpisaniu polisy.
 • Brak konieczności wykonywania badań medycznych.

 

 

 

Co zabezpiecza umowa ubezpieczenia?

 

Życie Plus Klienta Banku obejmuje następujące zdarzenia:

Poważne zachorowanie

Nieszczęśliwe wypadki

Pobyt w szpitalu

Śmierć Ubezpieczonego

Narodziny dziecka

Śmierć rodziców, teściów

Inne

 

 

Dobre rady

 

 • Wybierz wariant ubezpieczenia, który będzie najbardziej dopasowany do Twoich potrzeb.

 • Zapoznaj się z definicjami zawartymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (jak zdefiniowane są choroby, czym jest nieszczęśliwy wypadek).

 • Sprawdź system likwidacji szkód (czy istnieje możliwość zgłoszenia szkody przez internet).

 • Pamiętaj o aktualizacji swoich danych osobowych (pobierz Formularz zmiany danych).

 • Przy zawarciu umowy wybierasz dzień miesiąca, w którym ma zostać opłacona składka. Wybierz termin, który najlepiej Tobie odpowiada – np. przypadający parę dni po otrzymaniu wynagrodzenia z pracy.

 • Pamiętaj, że w ramach niektórych zdarzeń ma zastosowanie okres karencji (np. urodzenie dziecka – 9,5 miesiąca).

 • Pobierz kartę, która ratuje życie. Dowiedz się więcej o karcie ICE.

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Pobierz OWU Zawsze uważnie czytaj Ogólne Warunki Ubezpieczenia i upewnij się, że rozumiesz wszystkie zapisy w nich zawarte. Stanowią one podstawę prawną każdej umowy ubezpieczenia.

 

Szukaj Eksperta ubezpieczeniowego

Szukaj AgentaChcesz kupić polisę lub skontaktować się z naszym Ekspertem ubezpieczeniowym, który przybliży Tobie szczegóły oferty? Skorzystaj z naszej wyszukiwarki i znajdź Eksperta ubezpieczeniowego w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania.

 

Zamieszczone informacje mają charakter reklamowy.

Data aktualizacji strony: 24.04.2019 r.