Ubezpieczenia na życie

To ubezpieczenie na życie zapewniające Twojej rodzinie bezpieczeństwo finansowe w przypadku Twojej śmierci lub inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem. Miej świadomość codziennych zagrożeń i ubezpiecz się.

 

To zabezpieczenie:

  • śmierci ubezpieczonego,
  • śmierci ubezpieczonego w następstwie NW,
  • inwalidztwa ubezpieczonego w następstwie NW,
  • przejęcia opłacania składki w następstwie niezdolności ubezpieczonego do pracy.

 

Pobierz OWU Zawsze uważnie czytaj Ogólne Warunki Ubezpieczenia i upewnij się, że rozumiesz wszystkie zapisy w nich zawarte. Stanowią one podstawę prawną każdej umowy ubezpieczenia.