Ubezpieczenie majątku

Ubezpieczenie majątku, poza ochroną budynków, obejmuje również zabezpieczenie pozostałego mienia
od skutków pożaru czy kradzieży. To idealny pakiet dla Ciebie, Twojej rodziny i Twojego gospodarstwa.

 

To zabezpieczenie:

  • budynków inwentarskich, budowli, obiektów małej architektury, maszyn, urządzeń, wyposażenia
  • od zdarzeń losowych, m.in. pożaru, powodzi, huraganu, śniegu czy uderzenia pojazdu,
  • mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku oraz wandalizmu,
  • obowiązkowego ubezpieczenia budynków oraz OC rolnika,
  • domu wraz z ruchomościami domowymi i stałymi elementami.

Pobierz OWU Zawsze uważnie czytaj Ogólne Warunki Ubezpieczenia i upewnij się, że rozumiesz wszystkie zapisy w nich zawarte. Stanowią one podstawę prawną każdej umowy ubezpieczenia.