Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)

To ubezpieczenie, dzięki któremu nie musisz obawiać się konsekwencji finansowych za szkody jakie możesz wyrządzić w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Nie ryzykuj - pomyśl o ubezpieczeniu już teraz!

To zabezpieczenie:

  • działalności gospodarczej, w ramach której wykorzystywane są konie (np. ośrodki jeździeckie, stadniny, szkoły jazdy, hotele dla koni itp.),
  • działalności zawodowej związanej z końmi (np. trenerzy, instruktorzy itp.),
  • działalności agroturystycznej.

 

Pobierz OWU Zawsze uważnie czytaj Ogólne Warunki Ubezpieczenia i upewnij się, że rozumiesz wszystkie zapisy w nich zawarte. Stanowią one podstawę prawną każdej umowy ubezpieczenia.