Życie Plus

Życie Plus to ubezpieczenie na życie promujące profilaktykę zdrowotną, czyli przeprowadzanie regularnych badań. Concordia doceniając taką postawę wypłaci Ci wyższe świadczenia w przypadku wystąpienia chorób. Zakres ubezpieczenia, proponowany do tej pory w ofercie ubezpieczeń pracowniczych, teraz dostępny jest także dla Ciebie.

 

Do kogo skierowane jest ubezpieczenie?

Ubezpieczenie skierowane jest do każdego między 16 a 60 rokiem życia.

 

Korzyści dla Ciebie

 

 • Świadczenia do 50 procent wyższe dla osób, które stosują profilaktykę zdrowotną - regularne badania
  i profilaktykę bezpieczeństwa - zapinanie pasów w samochodzie.
 • Dobór ryzyk spośród wielu możliwych wariantów ubezpieczenia, według Twoich potrzeb ubezpieczeniowych.
 • Zakres oferty jak w ubezpieczeniu grupowym, dostępnym do tej pory tylko w zakładach pracy.
 • Oferta dostępna dla każdego, również dla osób posiadających wolny zawód czy bezrobotnych.
 • Pokrycie kosztów utrzymania i obsługi zadłużenia w przypadku niezdolności do pracy oraz przerwanie nauki dziecka na studiach wyższych w następstwie NW i choroby.

 

 

Co zabezpiecza umowa ubezpieczenia?

 

Życie Plus obejmuje następujące zdarzenia:

narodziny dziecka

poważne zachorowanie

nieszczęśliwe wypadki

pobyt w szpitalu

śmierć rodziców, teściów

śmierć Ubezpieczonego

inne

dodatkowo w ramach ubezpieczenia Concordia oferuje usługę „Lekarz na telefon”

 

 

Dobre rady

 

 • Wybieraj ryzyka, które zabezpieczą Twoje potrzeby.
 • Zapoznaj się z definicjami zawartymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (jak zdefiniowane są choroby, czym jest nieszczęśliwy wypadek).
 • Sprawdź system likwidacji szkód (czy istnieje możliwość zgłoszenia szkody przez internet).
 •  Pamiętaj o aktualizacji swoich danych osobowych (pobierz Formularz zmiany danych).

 • Pobierz kartę, która ratuje życie. Dowiedz się więcej o karcie ICE.

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Pobierz OWU Zawsze uważnie czytaj Ogólne Warunki Ubezpieczenia i upewnij się, że rozumiesz wszystkie zapisy w nich zawarte. Stanowią one podstawę prawną każdej umowy ubezpieczenia.

 

Szukaj Eksperta ubezpieczeniowego

Szukaj AgentaChcesz kupić polisę lub skontaktować się z naszym Ekspertem ubezpieczeniowym, który przybliży Tobie szczegóły oferty? Skorzystaj z naszej wyszukiwarki i znajdź Eksperta ubezpieczeniowego w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania.

 

Zamieszczone informacje mają charakter reklamowy.

Data aktualizacji strony: 24.04.2019 r.