OC dla średnich i dużych podmiotów gospodarczych

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej to ubezpieczenie chroniące przedsiębiorstwo przed skutkami finansowymi roszczeń osób trzecich, którym w związku z prowadzeniem działalności lub w związku z posiadaniem lub używaniem mienia przedsiębiorca wyrządził szkodę.

 

Do kogo skierowane jest ubezpieczenie?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej skierowane jest do średnich i dużych przedsiębiorstw, prowadzących działalność na terytorium Polski, a także innych krajów świata.

 

Korzyści dla Ciebie

 

  • Szeroki zakres ochrony, jasno i precyzyjnie sformułowane Ogólne Warunki Ubezpieczenia.
  • Możliwość wyboru klauzul dodatkowych zapewniających ochronę ubezpieczeniową dopasowaną do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy. 
 

 

Co zabezpiecza umowa ubezpieczenia?

 

Umowa ubezpieczenia OC zapewnia kompleksowe pokrycie dla odpowiedzialności deliktowej, kontraktowej, a także odpowiedzialności za produkt, w zakresie wynikającym z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i wykupionych klauzul dodatkowych.

 

 

Dobre rady

 

  • Nie wybieraj klauzul dodatkowych, które nie znajdą zastosowania w działalności, którą prowadzisz.

  • Przy zmianie Ubezpieczyciela porównaj czasowy zakres ochrony w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia i upewnij się, że będziesz miał ciągłość pokrycia dla szkód z OC.

  • Przy prowadzeniu działalności w ramach wielu PKD, upewnij się, że Ubezpieczyciel przyjął do ubezpieczenia wszystkie Twoje PKD.

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Pobierz OWU Zawsze uważnie czytaj Ogólne Warunki Ubezpieczenia i upewnij się, że rozumiesz wszystkie zapisy w nich zawarte. Stanowią one podstawę prawną każdej umowy ubezpieczenia.

 

Szukaj Eksperta ubezpieczeniowego

Szukaj AgentaChcesz kupić polisę lub skontaktować się z naszym Ekspertem ubezpieczeniowym, który przybliży Tobie szczegóły oferty? Skorzystaj z naszej wyszukiwarki i znajdź Eksperta ubezpieczeniowego w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania.

 

Zamieszczone informacje mają charakter reklamowy.