Program ochrony życia i zdrowia dla pracowników

Program ochrony życia i zdrowia to ubezpieczenie na życie, które zapewni Twoim pracownikom poczucie bezpieczeństwa w miejscu pracy, a Ty zyskasz pewność, że w razie wypadku świadczenie dla pracownika wypłaci Concordia.

 

Do kogo skierowane jest ubezpieczenie?

Ubezpieczenie skierowane jest do minimum 5 osobowej grupy pracowników, a także innych grup osób między 16 a 70 rokiem życia.

 

 

Korzyści dla Ciebie

 

  • Ubezpieczony pracownik czuje się bezpieczniej i lepiej postrzega pracodawcę.
  • Świadczenie do 50 procent większe dla osób, które stosują profilaktykę zdrowotną, np. przeprowadzają regularne badania (ochrona dotyczy również współmałżonka/partnera).
  • Dowolność w budowie indywidualnego programu ubezpieczeniowego dopasowanego do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw, ale także dużych firm i korporacji.
  • Możliwość zabezpieczenia zdarzeń takich jak: pokrycie kosztów utrzymania i obsługi zadłużenia, kosztów przeszczepów i rekonstrukcji, urodzenie dziecka z wadą wrodzoną, przerwanie nauki dziecka na studiach wyższych w wyniku NNW.
  •  
 

Co zabezpiecza umowa ubezpieczenia?

 

Program ochrony życia i zdrowia pracowników obejmuje następujące zdarzenia:

urodzenie dziecka

trwały uszczerbek na zdrowiu

pobyt w szpitalu (Polska i Unia Europejska)

operacje chirurgiczne

poważne zachorowanie Ubezpieczonego, małżonka (partnera) i dziecka

śmierć rodziców/teściów

śmierć Ubezpieczonego

 

Istnieje również możliwość rozszerzenia zakresu o dodatkowe ryzyka tj. pokrycie kosztów utrzymania i obsługi zadłużenia, trwałą całkowitą niezdolność do pracy, czasową niezdolność do pracy spowodowaną NNW, narodziny dziecka z wadą wrodzoną czy poradę prawną.

 

Dobre rady

 

  • Dostosuj ofertę ubezpieczeniową do specyfiki działalności firmy czy branży.
  • Zapytaj o terminy i warunki karencji (czasu potrzebnego do objęcia ochroną).
  • Sprawdź możliwość zgłoszenia szkód przez internet (np. urodzenie dziecka).
  • Pamiętaj o aktualizacji swoich danych osobowych (pobierz Formularz zmiany danych).

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Pobierz OWU Zawsze uważnie czytaj Ogólne Warunki Ubezpieczenia i upewnij się, że rozumiesz wszystkie zapisy w nich zawarte. Stanowią one podstawę prawną każdej umowy ubezpieczenia.

 

Szukaj Eksperta ubezpieczeniowego

Szukaj AgentaChcesz kupić polisę lub skontaktować się z naszym Ekspertem ubezpieczeniowym, który przybliży Tobie szczegóły oferty? Skorzystaj z naszej wyszukiwarki i znajdź Eksperta ubezpieczeniowego w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania.

 

Zamieszczone informacje mają charakter reklamowy.