Przełącz się na bezpieczeństwo

Ubezpiecz swój dom/mieszkanie w Concordii i otrzymaj listwę przeciwprzepięciową.

 

Kto otrzyma listwę przeciwprzepięciową?

4000 pierwszych Klientów, którzy w okresie od 1 lipca 2017 r. do 30 września 2017 r. wykupią jedno z trzech ubezpieczeń w Concordii ze składką minimum 300 zł. O kolejności Klientów decyduje data wygenerowania polisy z systemu sprzedażowego Concordii.

 

Jakie ubezpieczenie uprawniają do otrzymania listwy?

Poniższe ubezpieczenia ze składką minimum 300 zł: 

 

Kiedy otrzymam listwę? Na jaki adres zostanie dostarczona?

Osoba, która spełniła warunki określone powyżej, otrzyma listwę w przeciągu kilku tygodni od momentu zawarcia umowy. Ważnym jest, aby Pośrednik, u którego zawarto ubezpieczenie, terminowo przesłał skan polisy do Concordii.

Listwa zostanie dostarczona na adres Ubezpieczającego wskazany w polisie ubezpieczeniowej.

 

Kto organizuje akcję?

Organizatorem akcji jest Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu przy ul. S. Małachowskiego 10. Wysyłkę listew organizuje firma zewnętrzna - Direct Channel Sp. z o.o., ul. Zaułek 4, 40-618 Katowice.

 

Jeśli masz dodatkowe pytania…

…napisz wiadomość na adres marketing@concordiaubezpieczenia.pl