Concordia Agro Ekspert

Concordia Agro Ekspert to ubezpieczenie, które chroni maszyny i sprzęt rolniczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem czy kradzieżą. Wypłacone odszkodowanie pozwoli Tobie na naprawę lub zakup maszyn. Pomyśl o ubezpieczeniu już teraz.

 

Do kogo skierowane jest ubezpieczenie?

Ubezpieczenie skierowane do Rolników, Agro firm, Klientów dealerów maszyn i Klientów funduszy leasingowych.

 

 

Korzyści dla Ciebie

 

 • Zabezpieczenie przed skutkami zniszczenia, uszkodzenia lub utraty maszyny rolniczej – najszerszy zakres ubezpieczenia na rynku.
 • Ochrona od wszystkich ryzyk we wszystkich wariantach (oprócz zdarzeń wyłączonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia).
 • Brak potrąceń amortyzacji części maszyny (w przypadku maszyn nie starszych niż 3, 10 lub 15 lat w zależności od wariantu).
 • Pokrycie dodatkowych kosztów transportu i parkowania maszyny po szkodzie w każdym z wariantów.
 • Możliwość zawarcia umowy nawet na 3 lata.
 • Likwidacja szkód według wariantu serwisowego.
 • Odpowiedzialność za szkody w przewożonych płodach.
 • Możliwość pokrycia kosztów wynajęcia maszyny zastępczej w wariancie Prestiż.
 • Dzięki ubezpieczeniu możesz zyskać nawet 20% zniżki na ubezpieczenie gospodarstwa – więcej informacji znajdziesz TUTAJ

 

Co zabezpiecza umowa ubezpieczenia?

 

Concordia Agro Ekspert obejmuje następujące ubezpieczenia:

odpowiedzialność cywilna (OC) pojazdów mechanicznych

maszyny rolnicze (Agro Casco)

od ognia i innych zdarzeń losowych

następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) kierowcy i pasażerów

odpowiedzialność cywilna (OC) z tytułu wykonywania usług międzysąsiedzkich

Porada Prawna (PP)

 

 

Dobre rady

 

 • Zapytaj o zakres ubezpieczenia w zależności od wariantu.
 • Zapytaj o obowiązek transportu hederu kombajnu na przyczepie specjalnie do tego przystosowanej.

 • Przeczytaj, jakie są wyłączenia odpowiedzialności.

 • Sprawdź, czy stosowane są udziały własne i w jakiej wysokości.
 • Zapytaj o system likwidacji szkód.
 • Wybierz polisę roczną zamiast 3-miesięcznej – składka jest niewiele wyższa, a Twoje maszyny są chronione przez cały rok.

 • Jeśli świadczysz usługi międzysąsiedzkie swoim kombajnem wybierz ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania usług międzysąsiedzkich.

 • Pamiętaj, że jeśli będziesz chciał naprawić maszynę we własnym zakresie, możesz skorzystać z wariantu kosztorysowego.

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Pobierz OWU Zawsze uważnie czytaj Ogólne Warunki Ubezpieczenia i upewnij się, że rozumiesz wszystkie zapisy w nich zawarte. Stanowią one podstawę prawną każdej umowy ubezpieczenia.

 

Szukaj Eksperta ubezpieczeniowego

Szukaj AgentaChcesz kupić polisę lub skontaktować się z naszym Ekspertem ubezpieczeniowym, który przybliży Tobie szczegóły oferty? Skorzystaj z naszej wyszukiwarki i znajdź Eksperta ubezpieczeniowego w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania.

 

Zamieszczone informacje mają charakter reklamowy.

Data aktualizacji strony: 06.06.2019 r.