Sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

 

Sprawozdanie półroczne sporządzone na 31 grudnia 2018 r.
W dniu 21 grudnia 2018 roku nastąpiła likwidacja ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych prowadzonych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych CONCORDIA CAPITAL S.A.