Śmierć ubezpieczonego


Ogólne zasady obowiązujące przy zgłaszaniu roszczeń o wypłatę świadczeń z tytułu Śmierci Ubezpieczonego.

 

Zgłoszenie świadczenia należy wypełnić szczegółowo, nie pomijając żadnej rubryki na poniżej zamieszczonym druku. W przypadku braku szczegółowej wiedzy dotyczącej poszczególnych rubryk, nie powinna ona pozostać niewypełniona. Należy wtedy wpisać - zgodnie z prawdą - "nie wiem", "nie było", "nie znam", itp.

 Wypełnione wnioski o wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego wraz z załączonymi do wniosku odpowiednimi dokumentami zgodnie z poniższym wykazem należy przesłać na adres:

 

Biura Świadczeń Concordia Capital SA
ul. S. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań (tel. 061 271 74 10)

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na adres e-mail: cc.swiadczenia@concordiaubezpieczenia.pl

 

 

Podstawowe dokumenty niezbędne do wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego:

 

1. Śmierć Ubezpieczonego:
a. wniosek o wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego,
b. odpis skrócony aktu zgonu Ubezpieczonego,
c. karta statystyczna do karty zgonu lub inne zaświadczenie stwierdzające przyczynę zgonu ubezpieczonego,
d. kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej do odbioru świadczenia ubezpieczeniowego

 

UWAGA: w przypadku kontynuacji ubezpieczenia z innego zakładu ubezpieczeń należy przedstawić dowód opłacenia ostatniej składki ubezpieczeniowej wraz z kserokopią polisy (deklaracji).


2. Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, w wyniku wypadku komunikacyjnego, na terenie zakładu pracy:
a. wniosek o wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego,
b. odpis skrócony aktu zgonu Ubezpieczonego,
karta statystyczna do karty zgonu lub inne zaświadczenie stwierdzające przyczynę zgonu ubezpieczonego,
c. kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej do odbioru świadczenia ubezpieczeniowego,
d. dokumenty potwierdzające okoliczności doznania przez Ubezpieczonego nieszczęśliwego wypadku (np. opis zdarzenia, zaświadczenie lekarskie, protokoły policji itp.),
e. kserokopia prawa jazdy (w przypadku kierowania pojazdem w chwili wypadku),
f. oświadczenie pracodawcy o wykonywaniu czynności służbowych (przypadku śmierci na terenie zakładu pracy),
g. kopia umowy o pracę (w przypadku śmierci na terenie zakładu pracy).
 

UWAGA:w przypadku kontynuacji ubezpieczenia z innego zakładu ubezpieczeń należy przedstawić dowód opłacenia ostatniej składki ubezpieczeniowej wraz z kserokopią polisy (deklaracji).


3. Śmierć Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu:
a. wniosek o wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego,
b. odpis skrócony aktu zgonu Ubezpieczonego,
c. karta statystyczna do karty zgonu lub inne zaświadczenie stwierdzające przyczynę zgonu ubezpieczonego,
d. kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej do odbioru świadczenia ubezpieczeniowego.
 

UWAGA: w przypadku kontynuacji ubezpieczenia z innego zakładu ubezpieczeń należy przedstawić dowód opłacenia ostatniej składki ubezpieczeniowej wraz z kserokopią polisy (deklaracji).